BAM Privacyverklaring

Koninklijke BAM Groep N.V. (BAM) streeft ernaar om de privacy te respecteren van onze werknemers, klanten, leveranciers en andere derde partijen waarmee wij samenwerken. Door transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, creƫren wij meer vertrouwen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat BAM, al onze werknemers en alle derden die diensten voor of namens ons verlenen, uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die vereist zijn op grond van wet- en regelgeving of nodig zijn voor legitieme organisatorische doeleinden.

De privacyverklaring BAM Wonen beschrijft hoe we omgaan met data van personen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website(s).

De Privacyverklaring Bouwplaatsen van BAM Bouw en Vastgoed Nederland B.V. en BAM Infra Nederland B.V. en hun dochtermaatschappijen beschrijft hoe BAM omgaat met de persoonsgegevens van medewerkers van onze onderaannemers en leveranciers en van bezoekers in het kader van toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op onze bouwplaatsen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website(s).