Betaalbaar

Betaalbare woningen voor iedereen

Flow brengt innovatieve oplossingen in ontwerp en bouw, die inspelen op de grote vraag naar betaalbare woningen.

Executiekracht en schaalgrootte maken betaalbaar wonen mogelijk voor iedereen

Op grote schaal

Het woningconcept Flow biedt een toekomstbestendige oplossing voor maatschappelijke opgaven. Met innovatieve, duurzame en onderscheidende producten en diensten zetten we de toon in de wereld van wonen. Dankzij onze executiekracht, schaalgrootte en integrale aanpak maken we toekomstbestendig wonen mogelijk én betaalbaar voor iedereen. Door modulair en off-site te produceren met hout kunnen wij ons focussen op procesbeheersing. Dat scheelt tijd en geld. En wanneer dat voor duizenden woningen tegelijk geldt, tikt dat behoorlijk aan.

Bouwen met hout maakt flexibel
Kosten of afmetingen zijn niet langer in beton gegoten

De maatvoering van toekomstige huizen is niet langer in beton gegoten. Met hout kun je flexibel bouwen. Dus ook wat kleiner, wanneer de locatie, het budget, de markt of de doelgroep daarom vragen. Binnen Flow kun je spelen met de indeling van woningen, maar ook met de uitstraling en het formaat. Gevels kunnen met maximale vrijheid worden ontworpen. Houtbouw biedt al met al dus veel ontwerpvrijheid, wat de mogelijkheden voor stedenbouwkundige inpassing vergroot. Door het standaardiseren van diverse modules blijft de betaalbaarheid toch beheersbaar.

Woningbouw verandert in hightech productieproces
Bouwen met hout bespaart tijd en dus geld

Een digitale, industriële en modulaire manier van produceren en bouwen vergroot de veiligheid in de bouw en verhoogt de efficiëncy van het gehele bouwproces. Met Flow verandert de woningbouw in een hightech productieproces. Zo realiseert BAM Wonen niet alleen volumes, maar ook enorme tijdwinst. De bouwtijd wordt dankzij onze innovatieve bouwmethode verkort met maar liefst 75 procent van zo’n twaalf naar slechts drie maanden. De toepassing van de brede mogelijkheden van houtbouw is in dit proces cruciaal.

Fabriek

Bezoek de fabriek in Oud Karspel

Neem contact met ons op

Prefab produceren vergroot de beheersbaarheid en verkort de productietijd

Bouwplaatskosten aanzienlijk beheersbaarder

Voor corporaties, beleggers, pensioenfondsen en ontwikkelaars is betaalbaarheid van woningbouw steeds crucialer. Een industriële en modulaire wijze van produceren biedt nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van betaalbare woningbouw. Door in de fabriek te produceren wordt de beheersbaarheid vergroot en de bouwtijd verkort. Door slim gebruik van industrialisatie, robotisering en digitalisering worden de totale bouwplaatskosten aanzienlijk beheersbaarder.

Parametrisch ontwerpen en file to factory
Digitalisering zorgt voor efficiëntie, snelheid en betaalbaarheid

Met Flow zet BAM Wonen in op industrialisering en digitalisering van ontwerp en bouw. Verkoop- en productietekeningen worden gemaakt met behulp van de modernste technologie, zodat opdrachtgevers snel met de verkoop of verhuur aan de slag kunnen. Parametrisch ontwerpen maakt het mogelijk waardevolle data op te slaan in een materialenpaspoort, waarmee het fundament wordt gelegd voor circulair bouwen. Doordat digitale ontwerpen naadloos worden overgenomen door de productie-omgeving, wordt snel, efficiënt en foutloos gewerkt. File to factory noemen we dat ook wel: het digitaal aansturen van het productieproces, zodat we snel en betaalbaar tot unieke woningen kunnen komen. Flow speelt hiermee bovendien in op steeds schaarsere arbeid.

Meer ruimte voor duurzame investeringen

Hogere restwaarde door losmaakbaarheid

Beleggers, pensioenfondsen, ontwikkelaars en corporaties zijn in toenemende mate verplicht te investeren in duurzame projecten en ontwikkelingen. Flow sluit aan bij de wensen van deze klanten. Door duurzaam, sneller en betaalbaarder te bouwen, komen meer woningen op grotere schaal beschikbaar. De restwaarde van deze woningen is door het gebruik van hout en de losmaakbaarheid van de diverse onderdelen bovendien hoger dan bij traditionele bouw. Zo blijft er meer investeringsruimte beschikbaar.

Snel bouwen is minder bouwrente
Flow realiseert niet alleen volumes, maar ook enorme tijdwinst

Kopers van een nieuwbouwhuis betalen bouwrente en dubbele woonlasten: lasten die de toekomstige bewoners van het huis zijn verschuldigd aan bouwer en geldverstrekker. Duurt de bouw lang, dan moet hiervoor een flink bedrag worden gereserveerd. Met Flow verandert de woningbouw in een hightech productieproces. We realiseren met onze digitale, industriële en modulaire manier van produceren niet alleen volumes, maar ook enorme tijdwinst. De bouwtijd wordt dankzij onze innovatieve bouwmethode verkort met maar liefst 75 procent: van circa twaalf tot slechts drie maanden. En tijd is geld! Sneller bouwen betekent minder bouwrente en een kortere tijd dubbele woonlasten. Mooi meegenomen.