Duurzaam

Flow gaat verder dan alleen bouwen met hout

Met nieuwe woonconcepten die inspelen op actuele vragen brengt Koninklijke BAM Groep de missie ‘building a sustainable tomorrow’ in praktijk.

Bouwen met hout vermindert de uitstoot van CO₂ aanzienlijk

Wereldwijd wordt hout als duurzaam materiaal gekozen

Houtbouw wordt door de overheid en onze opdrachtgevers steeds vaker als een van de duurzaamheidscriteria meegegeven. En dat is niet zo vreemd. Volgens maatschappelijke organisaties vervult houtbouw een belangrijke rol in het verduurzamen van onze woningbouw. Tijdens de groeifase van hout slaan bomen CO₂ op en daarnaast is hout zelf licht, herbruikbaar en circulair toepasbaar. In veel delen van de wereld wordt al jaren-, soms zelfs eeuwenlang met hout gebouwd. Het voorkomt het gebruik van steen en beton, die voor een hoge CO₂-uitstoot zorgen. Natuurlijk is het belangrijk om verantwoord met de grondstof om te gaan. BAM Wonen werkt al sinds 2008 uitsluitend met gecertificeerd hout en is al jaren in de bovenste regionen van de Forest50 te vinden. BAM ontwikkelt eigen houtbouwconcepten en gebruikt daarvoor duurzaam hout.

Houtskeletbouw in combinatie met massieve houtbouw
Alles is van hout – maar dat hoef je niet te zien

Flow is een combinatie van houtskeletbouw (HSB) en massieve houtbouw (CLT). De dragende wanden en vloeren bestaan uit houtskeletbouwelementen, net als de gordingenkap. In de trapkern is een aantal stabiliteitswanden van massief hout opgenomen. Flow maakt optimaal gebruik van hout door middel van droge verbindingen. Hierdoor is alles remontabel. Voor iedere woning geldt dat de afwerking compleet naar eigen inzicht kan worden uitgevoerd. Ook de buitengevel kan naar eigen inzicht en woonwensen worden ontworpen en bekleed.

Droge verbindingen zorgen voor een hoge BCI-score
Biobased materialen en droge verbindingen maken ieder huis remontabel én herbruikbaar

Flow kiest voor biobased en lichte materialen, zoals hout. Ook wordt voornamelijk gewerkt met droge verbindingen. De toepassing van deze materialen en werkwijzen biedt nieuwe mogelijkheden om de assemblage te vereenvoudigen en remontabel te bouwen. Het draagt bovendien bij aan energiezuiniger produceren en het vergroten van de circulariteit van materialen. BAM Wonen scoort hierdoor zeer goed als het gaat om de Building Circularity Index (BCI). Dit is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde methode om de circulariteit van een vastgoedobject vast te stellen. Naast de keuze voor materiaalgebruik wordt ook de losmaakbaarheid van materialen in deze score meegenomen. Met andere woorden: zijn de diverse onderdelen gemakkelijk te assembleren en dan goed herbruikbaar? Met Flow is het antwoord, afgezien van de fundering en de vloer van de begane grond, volmondig ja.

Modelwoning

Modelwoning bezoeken?

Neem contact met ons op
Zo duurzaam mogelijk werken
Flow produceert huizen met zonne-energie en elektrisch materieel

Door off-site met hout en modulair te bouwen, zorgen de woningen voor een significante CO₂-reductie. Het werk kan energiezuiniger, veiliger, minder arbeidsintensief en met veel minder transportbewegingen worden verzet. De daken van de fabriek waarin off-site wordt gewerkt, zijn volledig bedekt met zonnepanelen zodat de fabriek in eigen stroombehoefte voorziet. Het materieel dat in de werkplaats én op de bouwplaats wordt gebruikt, is voornamelijk elektrisch zodat ook dit door zonne-energie wordt aangedreven.

Flow voldoet aan huidige eisen op het gebied van duurzaamheid – en méér

Trots op onze milieuprestaties

BAM wil inspelen op de vraag vanuit de markt naar betaalbare woningen, die bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. Bouwen met hout en lichte, vaak biobased materialen biedt nieuwe mogelijkheden om assemblage te vereenvoudigen en remontabel en dus op termijn circulair te bouwen. Hiermee spelen we in op de huidige eisen rondom milieuprestaties. Flow voldoet aan:

 

  • de BENG 2-norm en optioneel aan meer, afhankelijk van klantwensen;
  • de MPG-norm: we voldoen momenteel al aan de eisen van 2030 en zitten op een score van 0,42;
  • de eisen van het bouwbesluit: we zitten ruim boven de gestelde eisen;
  • de BCI-index: we scoren excellent op losmaakbaarheid en duurzaamheid qua materiaal;
  • de eisen van Het Nieuwe Normaal: we scoren excellent op de MPG-norm en op losmaakbaarheid;
  • de normen van Active House Radar: een visie op gebouwen die de levens van hun bewoners gezonder en comfortabeler maakt, zonder het klimaat en het milieu negatief te beïnvloeden.
Energiezuinig in alle gebruiksfases
Bouwen met hout leent zich voor energiezuinig wonen

Flow kiest voor de toepassing van biobased en lichte materialen, waaronder hout. De toepassing van deze materialen biedt nieuwe mogelijkheden om de assemblage te vereenvoudigen en remontabel te bouwen. Het draagt bovendien bij aan energiezuiniger produceren en zelfs de opslag van CO₂. Maar niet alleen tijdens de bouw zijn deze woningen energiezuiniger. Bouwen met hout maakt het mogelijk alternatieve installaties te gebruiken voor de energiecomponent van de woning. Zo leent de woning zich vanwege de relatief lichte materialen goed voor elektrisch verwarmen en daarbij het gebruik van zonnepanelen. Hierdoor wordt ook de woonfase energiezuiniger met een lagere CO₂-footprint.